Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Okładka Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Publikacja obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentarzami odnoszącymi się do praktyki prokuratorskiej.

Szczególną uwagę czytelników powinny zwrócić wzory związane z nowymi instytucjami, które w ostatnich latach wprowadzono do procesu karnego, np. postanowienie o dozorze policji połączone z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami albo zakazem zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość, czy wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar.

Książka jest skierowana przede wszystkim do prokuratorów, a także asesorów i aplikantów prokuratorskich.

 

O autorach

Agnieszka Goździk – prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie delegowany do Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej.

Tomasz Tutkaj – prokurator Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim.

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.